Opis atlasu
Funkcjonalność
Korzyści
Zdjęcia
Spis map
Prezentujemy Państwu pierwszy w Polsce multimedialny atlas geograficzny.
Ta nowoczesna pomoc dydaktyczna pozwoli Państwu zastąpić nieporęczny, często zdezaktualizowany i niekompletny zestaw map jednym programem. Innowacyjność naszego atlasu polega na udostępnieniu unikalnej funkcji kreatora własnych map. Jest to możliwe dzięki warstwowej konstrukcji każdej mapy. Włączając i wyłączając poszczególne warstwy, np. granice, nazwy, zasięgi, lokalizacje czy dane statystyczne można skomponować mapę dokładnie odpowiadającą własnym założeniom.

MULTIMEDIALNY ATLAS ŚWIATA jest pierwszym z serii zaplanowanych przez nas wydań. Kolejne będą poświęcone geografii Polski, Europy oraz pozostałych kontynentów.

Wydawnictwo Meridian jest znanym i doświadczonym dostawcą dydaktycznych pomocy kartograficznych - tworzymy mapy dla Państwa już od 17 lat. W 1994 roku wprowadziliśmy na polski rynek mapy foliowane, teraz chcemy zaopatrzyć polskie szkoły w mapy multimedialne.

Łatwość ich użytkowania a także multimedialność i intuicyjność obsługi nawet najmniej doświadczonemu odbiorcy zapewnią szybką i profesjonalną pomoc w przygotowaniu i uatrakcyjnieniu zajęć lekcyjnych.

Co zyskujesz?
Dzięki nim zyskasz czas dla siebie, szybciej nauczysz, szybciej też przyswoisz wiedzę. Zyskasz również pieniądze,bo nie będziesz musiał inwestować w plansze ścienne, ani zabierać ze sobą na lekcje zużytych map ściennych. Teraz będziesz miał wszystkie mapy i plansze w jednym miejscu.

Czego wymagają?
Nasze programy nie wymagają połączenia z internetem, wystarczy włożyć płytę do napędu i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Można je wykorzystać na tablicy interaktywnej, ekranie komputera, netbooka czy tabletu, a dzięki rzutnikowi wyświetlić całej klasie i przeprowadzić testy. Unikalny sposób licencjonowania uprawnia do bezpłatnej dystrybucji programów wśród uczniów szkoły.

Na czym działają?
Stworzone przez nas programy można uruchomić i wyświetlać na wszystkich dostępnych na polskim rynku tablicachinteraktywnych i to zarówno tych obsługiwanych za pomocą pióra, jak i tych gdzie obsługa odbywa się za pomocą wskaźnika czy palca. Program został przetestowany z tablicami Quomo, Activeboard, Eno, Ebeam, iBoard,

Funkcjonalność :


 • Powiększanie i pomniejszanie mapy - nawet najbardziej szczegółowe elementy mapy będą od teraz czytelne dla uczniów siedzących w ostatniej ławce.

 • Dostosowanie skali do wielkości ekranu czy tablicy.

 • Skala przeliczająca sie dynamicznie w zależności od powiększenia.

 • Przesuwane i minimalizowane panele skali oraz legendy - można je umieścić w dowolnym miejscu wyświetlanej mapy lub też całkowicie zminimalizować.

 • Projektant (kreator) umożliwiający przygotowanie własnej mapy poprzez wybór wyświetlanych elementów. Każda mapa ma swój własny zestaw dostępnych warstw zależny od rodzaju, tematu i generalizacji.

 • Sprzężona z projektantem legenda objaśnia tylko elementy wybrane do danej mapy.

 • Mini-mapa lokalizująca wyświetlany obszar - ułatwia nawigację, szczególnie przy większych zbliżeniach.

 • Warstwy interaktywne zawierające materiał ilustracyjny, animacje, definicje, ciekawostki.

 • Opcja drukowania pozwala na wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym.

  Korzyści :


 • Zastępuje komplet map ściennych, do wykorzystania za pomocą komputera, projektora czy tablicy interaktywnej

 • Wspólne narzędzie do pracy w szkole i w domu dla nauczyciela i każdego ucznia

 • Indywidualizacja procesu nauczania, uwzględnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych

 • Dostępność do aktualnych informacji w każdej chwili

 • Zgodność z nową podstawą programową pozwala korzystać z atlasu niezależnie od wyboru podręcznika

 • Prosta i intuicyjna obsługa

  Zdjęcia :


  Ukształtowanie powierzchni


  Geografia fizyczna-Ukształtowanie powierzchni

  Geologia i tektonika


  Geografia fizyczna-Geologia i tektonika

  Hydrografia


  Geografia fizyczna-Hydrografia

  Krainy zoogeograficzne


  Biogeografia-Krainy zoogeograficzne

  Klęski żywiołowe w XX i XXI w.


  Geografia fizyczna-Klęski żywiołowe w XX i XXI w.

  Rozmieszczecnie ludniści


  Demografia-Rozmieszczenie ludności

  PKB


  Ekonomia -PKB

  Podział polityczny


  Geopolityka-Podział polityczny

  Mapa konturowa


  Geopolityka-Mapa konturowa

  Tektonika płyt litosfery


  Geografia fizyczna-Tektonika płyt litosfery


  Spis map :

  Geopolityka

 • Podział polityczny
 • Rejony konfliktów (1990-2011)
 • Mapa konturowa

  Geografia fizyczna

 • Ukształtowanie powierzchni
 • Krainy geograficzne
 • Geologia i tektonika
 • Tektonika płyt litosfery
 • Hydrografia
 • Klęski żywiołowe w XX-XXI w.

  Biogeografia

 • Formacje roślinne i biomy
 • Państwa florystyczne
 • Krainy zoogeograficzne
 • Ochrona bioróżnorodności
 • Degradacja środowiska

  Ekonomia

 • Rolnictwo i użytkowanie gleby
 • Surowce naturalne
 • Przemysł i energetyka
 • Ugrupowania gospodarcze
 • PKB i rozwój gospodarczy
 • Transport

  Demografia

 • Rozmieszczenie ludności
 • Struktury demograficzne
 • HDI i migracje